top of page
אסתר המלכה 13-15 תל אביב
אסתר המלכה 13-15 תל אביב
אסתר המלכה 13-15 תל אביב
בניין לשימור גדול (30 דירות) מרהיב הצופה לגינת רות המיתולוגית. החברה ארגנה קבוצת רוכשים, רכשה את הבניין, קידמה תב"ע נקודתית על גבי בניין לשימור וייזמה את פרוייקט הבנייה הנמצא בשלבי סיום. (אמצע 2017)
bottom of page