top of page
סיור "בתים מבפנים" ביהודה הלוי 123

תל אביב

21.09.2019

בתים מבפנים הוא אירוע אדריכלות שמתקיים בתל אביב אחת לשנה משנת 2008 כחלק מרשת הבינלאומית
"Open House Worldwide"
בית ביהודה הלוי 123 הוא הפרויקט השלישי שיוקם  בהשתתפות הקבוצתנו שמשתתף באירוע הזה 
bottom of page